ผู้ตรวจฯ มท.ติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ติดตามความคืบหน้านโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล วันนี้ (17 ส.ค.52) นายสุวัฒน์ ตันประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อาทิ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การเตรียมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ การแก้ปัญหาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิต การเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เป็นต้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนองนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการ การดำเนินงาน ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!