กศน.ลำพูน มอบทุนการศึกษา 215 ทุน ให้ นร.บนพื้นที่สูง ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กศน.จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษา 215 ทุน ให้นักเรียนบนพื้นที่สูง ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอทุ่งหัวช้าง นายดิเรกกช ภณก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบทุนการศึกษา 215 ทุน ให้นักเรียนบนพื้นที่สูง ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล ในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอทุ่งหัวช้าง โดย สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จังหวัดลำพูน ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส และมีฐานะยากจน บนพื้นที่สูง ให้สามารถนำความรู้ความสามารถ ไปพัฒนา และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวมให้มีคุณภาพสูงขึ้นทัดเทียมกับอารยะประเทศ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบครั้งนี้ กศน.จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรร เป็นเงินทุนการศึกษานอกระบบ จากกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 215 ทุน ทุนละ 5,000 บาท มอบให้แก่นักเรียนนอกระบบ ของ กศน. อำเภอแม่ทา 113 ทุน และนักเรียนนอกระบบ ของ กศน. อำเภอทุ่งหัวช้างอีก 102 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,075,000 บาท ทั้งนี้ทุนการศึกษาที่มอบดังกล่าว นอกจากนักเรียนจะยากจน และเรียนดีแล้ว ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้อีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!