วว. จับมือญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จับมือญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน หวังลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมระบุญี่ปุ่นจะติดตั้งเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นให้ไทยในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ดร.สุทธิพร ชีวสาธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Kansai Corporation "ในโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชัน และไพโรไลซีส สำหรับผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่มีค่าความร้อนสูงทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยความร่วมมือนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำวิจัยและพัฒนา และโดยเฉพาะจะได้รับการถ่ายทอดและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีของวว.ทั้งเทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชัน หรือกระบวนการแปรรูปชีวมวลเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ และเทคโนโลยีไพโลไลซึส หรือ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเป็นถ่านและน้ำมันชีวภาพ ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมด้านแหล่งวัตถุดิบชีวมวล อาทิ เศษไม้จากยูคาลิปตัส ฟางข้าว กากอ้อย แต่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นผลดีที่ได้รับจากญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปไม้ยูคาลิปตัสเป็นพลังงานเชื้อเพลิง และมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย โดยจะสนับสนุนการติดตั้งเตาปฏิกรณ์แก๊สซิฟิเคชั่นให้กับประเทศไทย โดยจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน วว. กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือว่าด้วยความช่วยเหลือด้านการพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ทำให้วว.สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของปฎิกรณ์แก็สซิฟิเคชัน ของวว. จากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 65 สามารถผลิตก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล ที่มีคุณภาพทัดเทียมก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีแก็ซซิฟิเคชันที่นำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา วว. ยังมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น และ ไพโรไลซีสกับประเทศสหรัฐอเมริกาไปก่อนหน้านี้เช่นกัน พร้อมกันนี้ในอนาคตยังมองหาประเทศที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!