จุรินทร์ เร่ง สกศ.ระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานและบุคคลกรด้านการศึกษา เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพการศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานทางด้านการศึกษา เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. เป็นเจ้าภาพระดมความเห็นจากทุกหน่วยงาน และบุคคลกรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ปัญหาจากการสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ PAT ที่ผ่านมา การสอบได้สนองตอบต่อคุณภาพนักเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การระดมความคิดเห็นทั้งระบบครั้งนี้ จะดำเนินการตั้งแต่ระดับหน่วยงานการผลิต ซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จัดระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับระบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หรือไม่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!