ประธาน กกต.ขอให้ผู้สมัครนายก และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศหยุดซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่มอบนโยบายเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมกัน 78 แห่ง พร้อมขอให้ผู้สมัครนายก และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศหยุดซื้อสิทธิ์ ขายเสียง นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ศาลาประชาคม หลังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 6 กันยายน ที่จะถึงนี้ จำนวน 78 แห่ง ใน 22 อำเภอ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิก รวมทั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในครั้งนี้ถึง1,000 คน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ว่า จะซื่อสัตย์ สุจริต ไม่กระทำผิดกฎหมาย ไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน และจะไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส่ นายอภิชาต กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.ทั้ง 3,000 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 6 กันยายน ไม่ทุจริต ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะขณะนี้การเมืองไทยกำลังถูกจับตามอง และขาดความเชื่อมั่นจากชาวต่างชาติอยู่แล้ว จึงขอให้ร่วมกันพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!