จ.ระนอง ติวเข้มการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าอันตราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง ติวเข้มการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าอันตราย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้อาสาสมัครกู้ภัยและผู้เกี่ยวข้อง วันนี้ (17 ส.ค.52) นางสาวจิตรา พรหมชุติมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินค้าอันตราย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ที่ศูนย์การประชุมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางป้องกันแก้ไขกรณีเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี วัตถุอันตรายและน้ำมันเชื้อเพลิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนอง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัด เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยมีการใช้ท่าเรือระนอง เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าออกสู่ทะเลอันดามันไปสู่ประเทศในแถบเอเชียใต้และทวีปอื่น ๆ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีรถบรรทุกสารเคมี วัตถุอันตราย และรถน้ำมันเชื้อเพลิงขนส่งสู่จังหวัดระนองเป็นจำนวนมาก อาจเกิดอุบัติเหตุ ทำให้สารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ดังนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอันตรายหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระนอง อาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิระนองสงเคราะห์ ทีมกู้ชีพกู้ภัยระดับตำบล ท่าเรือระนอง สภาอุตสาหกรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน ใช้ระยะเวลา 3 วัน ใช้รูปแบบการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!