ธกส.บุรีรัมย์ ร่วมกับ มก. ให้ความรู้เกษตรกรทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ลดต้นทุนและมลภาวะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธกส.บุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม ให้ความรู้เกษตรกรในการทำปุ๋ยจากมูลสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังลดมลภาวะทางกลิ่นในชุมชน (17 ส.ค.52) สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับสถาบันสุวรรณวาจกสิจิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในโครงการ "การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว ที่วัดบ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกร ม.1 ม.4 ในตำบลบ้านบัว เข้าร่วมอบรม 100 คน เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่หาได้จากท้องถิ่น นำไปใส่พืชสวนไร่นา ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยได้มากกว่าร้อยละ 50 และเพิ่มผลผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้การนำมูลสุกรจากท้องถิ่นมาหมักเป็นน้ำสกัดมูลสุกร จะสามารถลดมลภาวะด้านกลิ่น และปริมาณของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นายนิยม รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า หลังจากการฝึกอบรมแล้ว ทางธนาคาร ธกส. และสถาบันฯ จะมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน จนกว่าจะถึงฤดูเก็บเกี่ยว ว่าโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!