เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับวัดกลางอารามหลวง จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ถวายความรู้แด่พระภิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับวัดกลางอารามหลวง จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ถวายความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์ สารเณร ในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกขยะที่เหลือใช้ นำกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นการลดมลภาวะและลดภาวะโลกร้อน นางปาลีรัตน์ สมานประธาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมือง ได้ร่วมกับวัดกลางพระอารามหลวง จัดถวายความรู้ให้กับพระภิกษุ สามเณร ในโครงการ "อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในวัดนำร่อง ก่อนขยายไปยังวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง โดยโครงการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในวัด และชุมชน ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จะได้นำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัด และคัดแยกขยะมูลฝอย ไปปฏิบัติโดยการนำขยะแห้งที่เหลือใช้ กลับมาใช้ประโยชน์อีก ส่วนขยะเปียกจะได้นำไปทำปุ๋ยหรือน้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาดับกลิ่น กลับมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งจะเป็นการลดการเพาะเชื้อโรคในวัดและชุมชนได้ในอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นทางเทศบาลยังได้มอบถังน้ำหมักชีวภาพให้กับทางวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ และทำน้ำหมักชีวภาพ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และปริมาณขยะแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด