จุรินทร์เชื่อการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ช.พ.ค. โครงการ 5 จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อว่า การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ 5 จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูมากขึ้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีคณะกรรมการกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) มีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)ร่วมกับธนาคารออมสิน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ สกสค.ว่า ได้รับรายงานมติของคณะกรรมการช.พ.ค.แล้วและคิดว่าก็ควรจะต้องเป็นตามที่มอบหมายไป ซึ่งเมื่อคณะกรรมการช.พ.ค.ปฏิบัติตามที่มอบไปแล้วนั้นจึงเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูมากกว่าเงื่อนไขเดิมมาก ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอจากสมาชิกช.พ.ค.ที่จะขอให้ตนเองเจรจากับกรมการประกันภัยเพื่อขอยกเลิกกรรมธรรม์หรือเวนคืนกรรมธรรม์นั้น ไม่ทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับกฎหมายด้วยและไม่สามารถตอบได้ว่าจะทำได้หรือไม่เพราะเรื่องนี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ดังนั้นจะต้องไปดูกฎหมายว่าหากจะเวนคืนกรมธรรม์หรือขอยกเลิกกรมธรรม์จะดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม คิดว่าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ของโครงการเงินกู้ช.พ.ค.5 จะเป็นประโยชน์กับครูชัดเจนแน่นอนโดยเฉพาะเงื่อนไข 3 ข้อที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป ส่วนเรื่องที่เป็นกรณีรายบุคคล เช่น หากครูต้องการจะขอยกเลิกการทำประกันชีวิตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและต้องดูว่ากฎหมายจะเปิดโอกาสให้ทำได้หรือไม่และตนไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบในขณะนี้ได้ว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้อยากให้ครูสอบถามเรื่องนี้ไปที่สำนักงานสกสค.ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!