กปส.-สำนักราชเลขาฯ สัมมนาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแก่สื่อภาคตะวันออก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักราชเลขาธิการ เดินสายจัดประชุมสัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ สร้างความรู้ความเข้าแก่สื่อมวลชนภาคตะวันออก วันนี้ (17 ส.ค.52) ที่ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันบุรี นายเผชิญ ขำโพธิ์ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในภาคตะวันออก จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลาย ทำให้ผู้บริหารและผู้จัดรายการวิทยุ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทาง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ และวิธีการเรียบเรียงและรวบรวม การคัดตัดตอนพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท โดยสามารถค้นหาจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการ www.ohmpps.go.th ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เว็บไซต์กรมชลประทาน ที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ สำนักราชเลขาธิการ ระบุว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2552 จะเปิดให้บริการคลังข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลสารคดีและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเว็บไซต์ www.ourking.in.th

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!