สปข. 6 สงขลา ส่วนแผนงานฯ กำหนดจัดกิจกรรม "OAD SHOW เครือข่ายยุวชนประชาธิปไย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงานฯ กำหนดจัดกิจกรรม "ROAD SHOW เครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย สัญจรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และสิทธิทางการเมง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเยาวชนเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงดนตรีประชาธิปไตย, บรรยายพิเศษ "ประชาธิปไตย กับวัยโจ๋, กิจกรรมสภาเยาวชน, กิจกรรม Walk Rally เกมส์ประชาธิปไตย และกิจกรรมสร้งสรรค์เยาวชนอื่น ๆ ขอเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "ROAD SHOW เครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด