ศธ.เร่งต่อยอดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ รร.วังไกลกังวลให้กับ รร.ทั่วประเทศในภาคเรียนที่ 2/2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เร่งต่อยอดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลให้กับโรงเรียนทั่วประเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โดยเน้นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (NT) และผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์ และโรงเรียนที่ขาดแคลนครู นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปในการเตรียมดำเนินการต่อยอดการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล (โครงการ E-larnning) โดยตั้งเป้าในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (NT) และผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู จำนวน 9,179 แห่ง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจากโรงเรียนที่มีจานดาวเทียมที่สามารถใช้การได้อยู่แล้วจำนวน 4,007 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 และจะดำเนินการในส่วนที่เหลือในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 อย่างไรก็ตามได้มอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน โดยร่วมกับผู้แทนจาก สพฐ. สช.และโรงเรียนวังไกลกังวล ในการเตรียมการดำเนินโครงการ โดยการจัดทำคู่มือและอบรมครู เพื่อเริ่มดำเนินการปรับตารางการสอนให้สอดคล้องกับการออกอากาศของโรงเรียนวังไกลกังวลและการเตรียมผลิตสื่อเสริม โดยไม่ให้ซ้ำกับที่โรงเรียนวังไกลกังวลผลิตอยู่แล้ว เพื่อที่จะนำมาออกอากาศผ่านดาวเทียมของวังไกลกังวลนอกเวลาเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน โดยจะมุ่งเน้นทำสื่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 เป็นกรณีพิเศษ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!