สวท.อบรมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตามค่านิยม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัดอบรมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตามค่านิยม เน้นการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ ที่ภูเขางามรีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางกุลทลี บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ตามค่านิยมของกรมประชาสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายในยุทธศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเรียนรู้และการพัฒนาที่งานในรูปแบบการได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ศึกษาความเป็นตัวตนของกันและกันโดยอาศัยความไม่เป็นทางการจะนำมาซึ่งความเข้าใจในมุมมองที่ตรงข้ามมากขึ้น เพื่อให้เกิดทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานและองค์กรด้วยวิธีการทำงานรวมพลังกันเป็นทีมร่วมมือร่วมใจเสียสละ สามัคคีและผลักดันให้ผลงานของทีมบรรลุผลพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทัศนคติของบุคลากรให้เน้นการทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและสนับสนุนให้บุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลอีกทางหนึ่ง สำหรับการอบรมดังกล่าวมีบุคลากรในสังกัดสถานีวิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน 90 คน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!