กระทรวงสาธารณสุข อบรมโต๊ะครู ผู้นำสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนในช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข อบรมโต๊ะครู ผู้นำสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นแกนนำดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2552 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาสถาบันปอเนาะทั้งหมด 391 แห่ง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นสถาบันปอเนาะน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนประกอบศาสนกิจอย่างมีความสุข มีจิตใจที่สงบ ปลอดโปร่ง โดยมอบให้สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการ สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา และวิชาอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งร้อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม วิถีชีวิตส่วนใหญ่ปฏิบัติตามหลักศาสนา ที่ผ่านมากระทรวงสาธารสุขมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศาสนสถาน โดยใช้ยุทธศาสตร์ "หลักศาสนานำการพัฒนา ปลูกฝังจิตสำนึกในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านทางศาสนสถาน และผู้นำศาสนา โดยจัดทำโครงการพัฒนาศาสนสถาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้นำศาสนาเป็นแกนนำ และต้นแบบการสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!