มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิชาการ 52 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานสัปดาห์วิชาการ 52 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 77 พรรษา ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานเปิดงาน มรย.วิชาการ 52 เทิดพระเกียรติ 77 พรรษาพระบรมราชินีนาถ โดยมีคณาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานราชการ ประชาชน รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงผลงานของนักศึกษา การประกวดผลงานทางวิชาการ การทดลองปฏิบัติจริง และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงออก ซึ่งจะทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนท้องถิ่น และสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานปัญญา และสังคมสมานฉันท์ตามนโยบายการพัฒนาสังคมของประเทศต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!