ชาวอังกฤษส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนกองกำลังในอัฟกานิสถานมากกว่านี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจความคิดเห็นชาวอังกฤษที่เผยแพร่โดยสกาย นิวส์วันนี้ พบว่า ชาวอังกฤษกว่า 3 ใน 4 เชื่อว่ารัฐบาลยังให้การสนับสนุนกองกำลังอังกฤษในอัฟกานิสถานไม่เพียงพอ โดยกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 82 เห็นว่า รัฐบาลอังกฤษควรให้การสนับสนุนที่มากกว่านี้ ขณะที่มีเพียงร้อยละ 12 เห็นว่ารัฐบาลได้กระทำดังกล่าวเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57 กล่าวว่า กองกำลังอังกฤษไม่ควรที่จะสู้รบในอัฟกานิสถาน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด