ชัยวุฒิ มอบ สทศ. วิเคราะห์สาเหตุเด็กทำคะแนนสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2 ได้น้อยกว่าครั้งแรก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ วิเคราะห์สาเหตุเด็กทำคะแนนสอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 2 ได้น้อยกว่าครั้งแรกภายในสัปดาห์หน้า นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูแลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดเผยถึงกรณีผลการจัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยทุกวิชายังไม่ถึงร้อยละ 50 เช่นเดิมว่า ได้หารือกับศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สทศ. และได้มอบหมายให้วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วว่า เหตุใดผลการทดสอบครั้งที่ 2 คะแนนจึงไม่สูงขึ้นจากครั้งแรก และบางวิชา เช่น PAT ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยังลดลงด้วย ทั้งที่นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และน่าจะตั้งใจทำคะแนนมากกว่าครั้งแรก อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวคงยังไม่ตัดสินว่าข้อสอบยาก หรือไม่ได้มาตรฐาน แต่จะให้เวลา สทศ. ไปวิเคราะห์ ซึ่งคงใช้เวลาไม่นานนัก ด้านศาสตราจารย์อุทุมพร กล่าวว่า คะแนนเฉลี่ย PAT ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ลดลงจากการสอบครั้งแรก 2 - 3 คะแนน อาจเป็นผลจากความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ สัปดาห์หน้าจะวิเคราะห์ช่วงคะแนน 80 - 100 คะแนนว่า มีนักเรียนทำคะแนนในช่วงดังกล่าว เพิ่มสูงขึ้นจากการสอบครั้งแรกหรือไม่ ซึ่งข้อมูลนี้น่าจะวิเคราะห์ได้ดีกว่า โดยส่วนตัวคิดว่าจำนวนนักเรียนที่ทำคะแนนในช่วง 80 - 100 คะแนน น่าจะเพิ่มจำนวนสูงกว่าการสอบครั้งแรก แต่คงไม่ใช่ด้วยเหตุผลของความยากง่ายของข้อสอบ ทั้งนี้ หลังวิเคราะห์ช่วงคะแนนสอบของทุกวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สทศ. จะนำเสนอต่อนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับดูแล สทศ. รวมถึงนำเสนอผู้ออกข้อสอบ เพื่อจะได้พิจารณาวิเคราะห์กันต่อไป ส่วนกรณีที่นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาติงว่าข้อสอบ GAT 2 ภาษาอังกฤษ ยากเกินไป แม้นำไปให้อาจารย์ในสถาบันภาษา จุฬาฯ ทดสอบ ก็ยังเห็นว่ายากเกินไปสำหรับเด็ก ผู้อำนวยการ สทศ. ยืนยันว่าข้อสอบ GAT และ PAT ไม่ยาก เพราะออกตามเนื้อหาหลักสูตรฯ แต่อาจซับซ้อนกว่าเพราะเราต้องการให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น อย่างไรก็ตาม เมื่อนักวิชาการติงว่ายากเกินไป ก็จะลองวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบให้สังคมและยินดีปรับปรุงถ้าผลออกมาว่ายากจริง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!