ประชาชนในจ.ยะลาจำนวนมากเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนในจังหวัดยะลาจำนวนมากเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จ่ายวัคซีนมาให้ ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลามีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หลังจากที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สป.สช.) ได้จ่ายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มายังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จำนวน 6,800 เข็ม เพื่อบริการให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งสิทธิข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรทอง ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 7 โรค คือ โรคหอบหืด โรคหัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ปอดอุดตันเรื้อรัง มะเร็ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันอันตรายจากโรคแทรกซ้อน ลดภาระการรักษาพยาบาลของรัฐ นางรัมรี พนังคสิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กล่าวว่า ทาง โรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้รับวัคซีน จำนวน 6,800 เข็ม เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ใน อำเภอเมือง และ อำเภอกรงปีนัง ตามรายชื่อที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดส่งมาให้ ทั้งนี้ บุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ จะได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากวัคซีนเหลือจากกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ก็จะนำไปฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอื่น สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นั้น จะสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้แต่ไม่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด