เจ๊เกียวเตรียมขอขึ้นค่าโดยสารกม.ละ3สตางค์

เจ๊เกียวเตรียมขอขึ้นค่าโดยสารกม.ละ3สตางค์

เจ๊เกียวเตรียมขอขึ้นค่าโดยสารกม.ละ3สตางค์ เกี่ยวกับ กระทรวงคมนาคม

ระบุดีเซลลด 2 บาท ไม่เป็นผล ราคาต่อลิตรยังสูงกว่า 27 บาท ตามที่ตกลงไว้กับกระทรวงคมนาคม ชัยศักดิ์ ยันยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะ เหตุรถส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้เอ็นจีวี ขณะที่จยย.รับจ้าง ร้องรัฐช่วยลดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ลงด้วยช่วยรากหญ้า

วันที่ 14 สิงหาคม เป็นวันแรกที่ราคาน้ำมันดีเซล ลดลงลิตรละ 2 บาท เหลือ 27.69 บาท ขณะที่น้ำมันดีเซล บี 5 ลดลง 40 สตางค์ เหลือลิตรละ 26.49 บาท ตามที่รัฐบาลประกาศไว้ ตรงกันข้ามกับสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย กลับขอขึ้นค่าโดยสารอีก กิโลเมตรละ 3 สตางค์

นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถึงแม้รัฐบาลจะลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2 บาท แต่ก็ยังมีราคาสูงกว่า 27 บาทต่อลิตร ที่สมาคมเคยทำข้อตกลงกับกระทรวงคมนาคมไว้ ว่าหากราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่าลิตรละ 27 บาท ผู้ประกอบการขนส่งก็มีความจำเป็นจะต้องขอขึ้นค่าโดยสารอีกกิโลเมตรละ 3 สตางค์ เพื่อให้คุ้มทุน โดยจะเรียกสมาชิกมาประชุมเพื่อหารือกันก่อนทำเรื่องถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขอขึ้นค่าโดยสาร ภายในสัปดาห์หน้า

"เมื่อปี 2551 ผู้ประกอบการได้ปรับลดค่าโดยสารลงถึง 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม รวมลดลงกิโลเมตรละ 6 สตางค์ เพราะราคาน้ำมันต่ำกว่าลิตรละ 27 บาท แต่ตอนนี้แม้รัฐบาลจะประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 2 บาท แต่ก็ยังสูงกว่า 27 บาท ซึ่งตามข้อตกลงกับกระทรวงคมนาคม ทางผู้ประกอบการรถโดยสารจะต้องได้รับการอนุมัติให้ขึ้นค่าโดยสาร กิโลเมตรละ 3 สตางค์ และเข้าใจดีว่าการขึ้นค่าโดยสาร จะทำให้หลายคนเดือดร้อน แต่ก็ขอให้เข้าใจผู้ประกอบการรถโดยสารด้วย เพราะตอนนี้ก็เดือดร้อนจนแทบจะไม่มีรถให้วิ่งแล้ว เพราะไม่มีเงินซ่อมบำรุงรถ หากไม่ขาดทุนรถโดยสารก็อยู่ได้" นางสุจินดา กล่าว

นายนิกร จันทร์แย้ม อาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลนครสงขลา
กล่าวว่า อยากเรียกร้องรัฐบาลช่วยประชาชนระดับรากหญ้าบ้าง ด้วยการลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ลงอีกลิตรละ 2 บาท เหมือนกับที่ลดราคาน้ำมันดีเซล เพราะตอนนี้พวกตนต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 32.45 บาท แถมยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ค่าโดยสารก็ยังคิดราคาเดิมเที่ยวละ 20 บาท วิ่งทั้งวันได้เงินไม่เกิน 200 บาท หักค่าน้ำมันแล้วเหลือไม่ถึง 100 บาท จะปรับราคาขึ้นก็ไม่ได้กลัวคนจะหันไปใช้บริการรถโดยสารเล็กแทน เพราะราคาถูกกว่า ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคนต้องเลิกอาชีพนี้ไป แล้วหันไปประกอบอาชีพรับจ้างตามท่าเทียบเรือประมงแทน

ด้านนายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กล่าวว่า ยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นค่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะขณะนี้ เพราะรถโดยสารร้อยละ 80 ได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะอ้างเพื่อขอปรับขึ้นค่าโดยสารจากราคาน้ำมันดีเซล แต่ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ถูกกระทบก็จะพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

นายพิเชษฐ เจียมบุรเศรษฐ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย กล่าวว่า หลังรัฐบาลกำหนดมาตรการลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับดีเซล 2 บาทต่อลิตร ถือว่าช่วยบรรเทาภาระต้นทุนรถโดยสารร่วมบริการ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เพราะรถร่วม บขส.จะไม่เรียกร้องขึ้นค่าโดยสารขณะนี้ เพราะราคาน้ำมันอยู่ที่ 27.69 บาทต่อลิตร สูงกว่าราคาน้ำมันฐานลิตรละ 1 บาท แต่หากขึ้นค่าโดยสารจะทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลง ไม่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้รัฐบาลลดผลกระทบจากรถตู้เถื่อน และรถไฟฟรี เพราะทำให้ผู้โดยสารลดลงกว่า 30% และต้องการให้ บขส.ยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมเดินรถปีละ 800 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ชัยวิเศษ นายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนให้บริการรถโดยสารร่วมบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยังไม่สะท้อนต้นทุนจริง ซึ่งตามหลักแล้วคณะกรรมการต้องขึ้นค่าโดยสารทั้งรถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดาอีกอย่างน้อย 1 บาท และต้องการให้รัฐบาลกำหนดตารางราคาน้ำมันและค่าโดยสารเพื่อประกาศใช้ทันทีหากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง ส่วนการยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น ไม่ถือว่าช่วยผู้ประกอบการ เพราะ ขสมก.ยกเว้นค่าธรรมเนียมมาตลอด เพื่อชะลอการขึ้นค่าโดยสาร

นายโอภาส เพชรมุณี รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ปัจจุบัน ขสมก.ช่วยผู้ประกอบการรถร่วมที่เปลี่ยนมาใช้เอ็นจีวี โดยจัดเก็บจากรถโดยสารปรับอากาศวันละ 60 บาทต่อคัน รถธรรมดาวันละ 35 บาทต่อคัน ส่วนอัตราค่าโดยสารนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมฯ

ด้านนายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะดูแลการขนส่งทางน้ำ เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมยังไม่มีนโยบายให้ปรับขึ้นค่าเรือโดยสาร โดยจะขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารไปก่อน และวันที่ 25 สิงหาคมนี้ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (ขน.) และผู้ประกอบการเรือโดยสาร จะประชุมพิจารณาเรื่องอัตราค่าโดยสารและผลกระทบจากราคาน้ำมันอีกครั้ง

"ที่ผ่านมาบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาขอขึ้นค่าเรือโดยสารมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่อนุมัติ และขอให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อบรรเทาภาระประชาชน แต่ครั้งนี้คงต้องพิจารณารายละเอียด และอาจขอให้ผู้ประกอบการชะลอปรับขึ้นค่าโดยสารไปอีก แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วย" นายเกื้อกูล กล่าว

ส่วนที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาสิงห์รถกระบะต่างพากันไปเติมน้ำมันกันตั้งแต่เช้า หลังราคาน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ 2 บาท นายศักดิ์ชัย ตุงคะศิริ ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวใน อ.เมือง จ.พิจิตร กล่าวว่า น้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ 2 บาท ทำให้ตนรับงานเกี่ยวข้าวได้ในราคาเดิม ไร่ละ 450-600 บาท ก่อนหน้านี้ได้แจ้งลูกค้าว่าจะขอขึ้นราคาค่าเกี่ยวข้าวเป็นไร่ละ 700-800 บาท แต่พอราคาน้ำมันลดลง ทำให้สามารถรับงานได้ในราคาเดิม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด