เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดอบร "เยาวชนไทยทำดีได้...ทำไ้ดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดอบรม "เยาวชนไทยทำดีได้...ทำได้ดี เพื่อส่งเสริมเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้ นายประทีบ กีรติเรขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการอบรม"เยาวชนไทยทำดีได้...ทำได้ดี โดยมี นางชุลี ศรียะพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายวรพงศ์ เอื้อสุจริตวงศ์ ผู้บริหารธุรกิจครบวงจร ภาคใต้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เยาวชน และสมาิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมงาน นายวรพงศ์ เอื้อสุจริตวงศ์ ผู้บริหารธุรกิจครบวงจร ภาคใต้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรม และรู้จักการเป็น "ผู้ห้ สำหรับการจัดทำโครงการครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้เรื่อง โลหิต การบริจาคโลหิต การสร้างคุณธรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการจัดหาโลหิตบริจาคให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเยาชน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด