ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม ชนะเลิศตอบปัญหา ปชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ชนะเลิศตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษาของภาคเหนือ ตอนบน นายรัตนบุรี อติศัพท์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการแข่งขันและมอบรางวัล การตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2552 รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือตอนบน ที่ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนตัวแทนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา โรงเรียนสูงเม่นชนู ปถัมภ์ จังหวัดแพร่ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบคือ รอบแรกคัดเลือก 8 โรงเรียนให้เหลือ 4 โรงเรียน เข้าทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขัน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด