รมว.แรงงาน ระบุ 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลชะลอการเลิกจ้างเหลือเพียง 5.5 แสนคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ 6 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถชะลอการเลิกจ้างให้เหลือเพียง 5.5 แสนคน จากที่คาดการณ์ไว้กว่า 2 ล้านคน พร้อมยืนยัน มาตรการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 15,600 ล้านบาท นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-มิ.ย. 52) ของกระทรวงแรงงาน ที่ประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ว่า จากนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้แรงงานถูกเลิกจ้างสูงเกือบ 2 ล้านคน ในปีนี้ แต่กระทรวงแรงงานสามารถชะลอการเลิกจ้างให้เหลือเพียง 550,000 คน อีกทั้งขณะนี้ระบบเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้น เห็นได้จากตัวเลขการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นบวก ซึ่งขณะนี้ธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอ มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มาตรการชะลอการเลิกจ้างที่ผ่านมาเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ให้ความสำคัญในการรักษากำลังแรงงานของประเทศ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้ออกมาตรการลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากอัตราร้อยละ 5 เหลืออัตรา ร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือน ที่สามารถทำให้ผู้ใช้แรงงานมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และมีเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจกว่า 15,600 ล้านบาท ควบคู่กับการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ถูกเลิกจ้างที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ และ ปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านธนาคารของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์ต่อไปจะมีการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจแรงงานเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานทั้งหมดมาไว้ที่ศูนย์นี้ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเสนอแผนงบประมาณของกรมต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดและจะมีการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อให้คนหางานและคนงานที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางกลับจากต่างประเทศได้ใช้บริการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด