นครพิษณุโลกทำความสะอาดป้องกันโรคมรณะ

พิษณุโลกร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตามสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ป้องกันโรคมรณะ

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) ในขณะนี้พบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ซึ่งกำลังมีการระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ของประเทศไทย สร้างความตื่นตัวในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในทุกหน่วยงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าของสถานประกอบการทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตามสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น โรงเรียนกวดวิชา สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาด โรงเรียนทุกแห่ง สถานบันเทิง ร้านเกม และ อินเทอร์เน็ต ห้างร้านต่าง ๆ ธนาคาร และสถานประกอบการทุกแห่ง

ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกได้มีการวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคในเขต พื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย ในชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 แห่ง พนักงานในองค์กรและหน่วยบริการในเครือเทศบาลนคร สถาบันการศึกษาในสังกัดเทศบาล สถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ตลาด นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารและสร้างเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำในชุมชน สร้างเครือข่ายในชุมชนมีการจัดระบบคัดกรองผู้ป่วยและรายงานเมื่อพบผู้ป่วยใน ข่ายเฝ้าระวัง จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับให้ผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม จัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้รับบริการไว้ ณ จุดบริการของหน่วยงาน สนับสนุนการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าใช้เอง.

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด