อนุโลมแจ้งผล GAT-PAT นร.ผิดระเบียบ

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.จะประกาศผลการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/ วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม ทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th แต่จะมีผู้เข้าสอบประมาณ 1,000 กว่าราย ที่จะไม่ประกาศผลสอบให้ เนื่องจากทำผิดระเบียบ เช่น ไม่นำหลักฐานบัตรประจำตัวมาแสดงตนก่อนเข้าสอบนั้น เรื่องนี้ตนได้หารือกับนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช. ศึกษาธิการแล้ว ซึ่งนายชัยวุฒิ เห็นว่าควรจะหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้เข้าสอบกลุ่มนี้ เพราะเห็นว่าผู้เข้าสอบอาจจะไม่ได้ตั้งใจ จึงไม่ต้องการให้เด็กเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสอบใหม่ ดังนั้นในเบื้องต้นสทศ.จะทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์สอบต่าง ๆ เพื่อ ให้เตรียมการรับมือกับเรื่องนี้ โดย สทศ.จะส่งรายชื่อผู้เข้าสอบดังกล่าวไปพร้อมลายมือชื่อของผู้เข้าสอบส่งไปให้ศูนย์สอบเก็บไว้เป็นข้อมูล เพื่อที่ว่าหลังจากประกาศผลวันที่ 15 สิงหาคมแล้ว ถ้าผู้เข้าสอบคนใดรู้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ทำผิดระเบียบก็จะสามารถไปติดต่อที่ศูนย์สอบได้ เพื่อแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้เข้าสอบจริง ๆ และถ้าศูนย์สอบรับรองก็ให้แจ้งชื่อกลับมาที่ สทศ. เพื่อ สทศ.จะได้ขึ้นผลคะแนนสอบให้ในเว็บไซต์

จริง ๆ แล้วผู้เข้าสอบควรจะต้องรับผิดชอบตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ย้ำมาตลอด แต่ในครั้งต่อ ๆ ไป ห้ามลืมหลักฐานสำคัญในการเข้าสอบเด็ดขาด เพราะจะไม่อนุโลมให้เหมือนครั้งนี้อีกแล้ว ขณะเดียวกันจะต้องกำชับศูนย์สอบทุกแห่งว่าถ้าผู้เข้าสอบทำผิดระเบียบจะต้องไม่ให้เข้าสอบ เพื่อจะได้ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่น ๆ ศ.ดร.อุทุมพร กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด