ป.ป.ช.ยื่นคำแถลงปิดคดีกล้ายางแล้ว

วันที่ 11 ส.ค. นายเจษฎา อนุจารีย์ ทนายความของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับผิดชอบคดีทุจริตจัดซื้อต้นกล้ายางพารา 90 ล้านต้น มูลค่า 1,440 ล้านบาท กล่าวว่า ป.ป.ช.ในฐานะโจทก์ยื่นคำแถลงปิดคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. ความยาว 45 หน้า เนื้อหาสรุปเกี่ยวกับพฤติการณ์กระทำผิดของจำเลยแยกแต่ละกลุ่ม คือ กลุ่มรัฐมนตรีผู้ริเริ่มโครงการ คดีนี้ยื่นฟ้อง นายเนวิน ชิดชอบ อดีต รมช.เกษตรฯ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน รมว.เกษตรฯ ขณะเกิดเหตุเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ป.ป.ช.ยืนยันว่าการดำเนินโครงการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจเอกชน เป็นการทุจริตทางนโยบายที่ออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มเอกชนฮั้วประมูล

นายเจษฎากล่าวว่า ส่วนกลุ่มคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ที่มีทั้งรัฐมนตรีและข้าราชการร่วมเป็นกรรมการนั้น ป.ป.ช.ยืนยันว่า คชก.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การมีมติให้นำเงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรไปซื้อยางเพื่อแจกให้เกษตรกรปลูกยางนั้น ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543 ข้อ 19 (5) เพราะการมีมติดังกล่าวไม่ใช่การนำเงินไปใช้เป็นครั้งคราวหรือเป็นการหมุนเวียน แต่เป็นการนำไปสนับสนุนตลอดโครงการ ในฐานะโจทก์ยื่นฟ้องมั่นใจพยานหลักฐานและการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) เพียงพอจะให้ศาลวินิจฉัยพิพากษาลงโทษได้ สำหรับการยื่นแถลงปิดคดีของกลุ่มจำเลย โจทก์ได้รับสำเนาคำแถลงปิดคดีของจำเลยมาแล้วบ้าง 2-3 คน เป็นเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่กลุ่มรัฐมนตรี จำเลยยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิด

รายงานข่าวจากทนายความจำเลยรับผิดชอบคดีในส่วนกลุ่ม คชก. เผยว่า กลุ่ม คชก.ยื่นคำแถลงปิดคดีไปแล้ว ยืนยันว่า คชก.มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ และการมีมติของ คชก.เกี่ยวกับการนำเงินกองทุนไปใช้นั้นชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเจตนาทุจริต ส่วนปัญหาว่า คชก.จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหรือไม่ เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาจะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาวันที่ 17 ส.ค. เวลา 14.00 น. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาล จะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาล และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ มาเฝ้ารักษาการณ์เหมือนแนวทางปฏิบัติที่เคยทำมาในการนัดฟังคำพิพากษาคดีนักการเมืองอื่นๆ

#### ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด