วุฒิฯผ่านฉลุยร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 4 แสนล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมวุฒิสภาเมื่อค่ำที่ผ่านมา สมาชิกวุฒิสภาหลายคนยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลและความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน 400,000 ล้านบาท รวมทั้งติงว่า ที่ผ่านมามีข่าวการทุจริตในบางโครงการของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการชุมชนพอเพียง ด้านนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงย้ำอีกครั้งว่า โครงการดังกล่าวเกิดปัญหาเพียง 50 ล้านบาท จากเม็ดเงินที่อนุมัติไปกว่า 5,300 ล้านบาท และขณะนี้กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เชื่อมั่นภาพรวมโครงการชุมชนพอเพียงเป็นโครงการที่ดี

ส่วนนายกรณ์ จาติกิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจงเหตุที่รัฐบาลต้องตรา พ.ร.บ.กู้เงิน เพิ่มอีก 4 00,000 ล้านบาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินไปแล้วว่า เป็นเพราะการจัดเก็บรายได้ยังต่ำกว่าเป้า และหากใช้งบปกติ ไม่มีการกู้มาเสริม ก็จะเกิดปัญหา เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบผูกพันที่มีสัดส่วนด้านการลงทุนน้อยมาก

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้คำมั่นกับสมาชิกวุฒิสภาว่า จะกำกับดูแลไม่ให้มีการทุจริตในโครงการต่างๆ พร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งดำเนินโครงการขนาดเล็ก เน้นกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และยังมั่นใจว่าในไตรมาสสุดท้าย ตัลขการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกได้ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีวิงวอนให้สมาชิกวุฒิสภาลงมติรับหลักการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน หลังการชี้แจงของนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวน 400,000 ล้านบาท วาระแรกที่รัฐบาลเสนอ ด้วยคะแนน 110 ต่อ 21 เสียง งดออกเสียง 9 ไม่ลงคะแนน 1 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษา 27 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด