ครูแห่ชิงเก้าอี้ผู้บริหารรร.

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา ในการสอบภาค ก ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครสอบคัดเลือก ทั้งสิ้น 15,933 คน และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีผู้มีสิทธิสอบ 15,835 คน จำแนกเป็นบัญชี จังหวัด ผอ.สถานศึกษา 11,610 คน รองผอ. สถานศ 3,948 คน และบัญชีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ผอ.สถานศึกษา 168 คน รองผอ.สถานศึกษา 109 คน

นายพิษณุ กล่าวต่อไปว่า การจัดสอบจะสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 15 ส.ค. 2552 ใน 9 หน่วยสอบ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 2,014 คน สพท.นครปฐม เขต 1 จำนวน 1,353 คน สพท.พิษณุโลก เขต 1 จำนวน 1,550 คน สพท.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 1,206 คน สพท.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 2,831 คน สพท.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 3,084 คน สพท.นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 2,383 คน สพท.สงขลา เขต 1 จำนวน 486 คน และ สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 928 ค โดยใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ. ซึ่งผู้ที่ทำคะแนนได้มากกว่าร้อยละ 50 จะได้ขึ้นบัญชี เพื่อไปสอบภาค ข และ ภาค ค ที่เปิดสอบโดย สพท.ต่อไป ทั้งนี้สพฐ.จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก ในวันที่ 25 ส.ค.ที่เว็บไซต์ สพฐ. และแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด