บอร์ดสกสค.ลงมติทบทวนเงื่อนไขให้กู้ช.พ.ค.5

จุรินทร์มั่นใจครูได้ประโยชน์เป็นธรรม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้มีนโยบายทบทวนเงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) นั้น ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ.ได้รายงานให้ตนทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้มีมติทบทวนเงื่อนไขของโครงการแล้ว ประกอบด้วย 1.การกู้เงินโครงการ ช.พ.ค.5 ไม่บังคับให้ทำประกันชีวิตแต่ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และให้ผู้กู้สามารถกู้ได้เต็มเพดานหลังหักค่าจัดการศพ 100,000 บาท ส่วนผู้ค้ำประกันให้มี 1 คนเช่นเดิม 2.เงินตอบแทนค่าบริหารความเสี่ยง 1% ที่ธนาคารออมสินคืนให้สำนักงาน สกสค. จะจัดสรรให้ผู้กู้ที่มีวินัยทางการเงินที่ดี 3.กรณีจะหักเงิน 10,000 บาทเพื่อใช้ในการลงทุนให้ยกเลิกไป และ 4.ให้ดำเนินโครงการ ช.พ.ค.5 ต่อไป โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ ช.พ.ค.ต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จภายในวันที่ 14 ส.ค.นี้ ซึ่งตนเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะทำให้ครูได้ประโยชน์และได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น ส่วนกรณีที่เกรงว่า สกสค.จะขาดเงินที่จะนำไปใช้จัดสวัสดิการให้เพื่อนครูนั้น เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะ สกสค.ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 400 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวถามว่าคณะกรรมการ ช.พ.ค.ต้องพิจารณาทบทวนอีกหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการ สกสค.มีอำนาจสูงสุด นายจุรินทร์ กล่าวว่า คณะกรรมการช.พ.ค.มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ สกสค. เมื่อคณะกรรมการช.พ.ค.มีมติที่สอดคล้องแล้วก็สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขใหม่ เช่น กรณีลูกหนี้ชั้นดีแม้จะกู้มาก่อนนี้ก็ควรได้รับสิทธิในเงื่อนไขใหม่เพราะยังไม่มีการคืนดอกเบี้ย 1% ให้ รวมทั้งกรณีที่ลงทุน 10,000 บาทใครต้องการจะได้รับเงินคืนก็จะต้องคืนให้ เป็นต้น ส่วนการทำประกันชีวิตนั้นตนไม่สามารถบอกได้ว่าจะคืนเงินได้หรือไม่เพราะต้องอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการ สกสค.ยังได้ตั้งนายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการถูกชี้มูลความผิดกรณีทุจริตในองค์การค้าของ สกสค. โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน ซึ่งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแต่หมดวาระไปแล้วคงให้สอบสวนให้เสร็จก่อนจึงจะสรุปได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป นายจุรินทร์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด