กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

 

จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ที่ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อเกิด กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ก่อเกิดพลัง ในการสกัดกั้นและเฝ้าระวังที่เข้มข้น แข็งแกร่ง นำมาสู่ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" เป็นโครงการที่มีจิตวิญญาณของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ติดตามชม...การดำเนินงานของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552เวลา 14.05 - 14.55 น. ทาง โมเดิร์น ไนน์ ทีวี

สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด