คิดดี โปรเจ็กต์ 5

คิดดี โปรเจ็กต์ 5
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเร็วๆ นี้ แผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ (สสส.) ดำเนินการคัดเลือกเยาวชน เข้าร่วมโครงการ "คิดดี โปรเจ็กต์ 5" โครงการที่เปิดโอกาสและมอบทุนให้กับเยาวชนแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่างๆ ให้กับสังคม โดยได้รับเกียรติจาก อ.มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมด้วย อ.ดนัย หวังบุญชัย หัวหน้าแผนงานทุนอุปถัมภ์ คุณโชคชัย เจี่ยเจริญ สถาบันพัฒนาบุคลากรสายอาชีพ และบันเทิง GenX Academy , คุณอลงกต เอื้อไพบูลย์ ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ และพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพอีกคับคั่ง ร่วมคัดเลือกผลงานในโครงการ "คิดดี โปรเจ็กต์ 5"