สสส. เดินหน้า คิดดี โปรเจ็กต์ 5

สสส. เดินหน้า คิดดี โปรเจ็กต์ 5
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานสัมภาษณ์คัดเลือกน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป  คิดดีโปรเจกต์ 5 ที่ปีนี้ได้รับการตอบรับจากน้องๆ เยาวชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง หลังจากสร้างโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ มากว่า 4 ครั้ง

ล่าสุดเดินหน้า "คิดดี โปรเจกต์5" โครงการดีๆ ของแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการที่ให้ประสบการณ์ดีๆ แบบไม่มีอั้น จากพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น MV / DJ จาก GenxAcademy, หนังสั้นกับ Bioscope, นิตยสารกับ นิตยสาร a day, ละครเวทีกับ เครือข่ายยุทธศาตร์ละครสำหรับเยาวชน, โฆษณากับ Bangkok Showcase Agency, กิจกรรมรณรงค์กับ กลุ่มดินสอสี และ การ์ตูนวาด / การ์ตูนแอนิเมชั่นกับ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก พร้อมโอกาสได้ผลิตผลงานจริงด้วยงบสนับสนุนใน 9 ประเด็นสร้างสรรค์สังคม ได้แก่ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ลดโลกร้อน เกมกับความรุนแรง ออกกำลังกาย อาหารขยะ-อ้วนลงพุง เพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง จิตอาสา-ทำดีเพื่อพ่อ และรักการอ่าน

โดยในวันคัดเลือกสื่อมืออาชีพที่นำทัพมาสัมภาษณ์น้องๆ แบบกันเอง นำโดย "หมู-สุภาพ หริมเทพาธิป" บรรณาธิการบริหารจากนิตยสาร Bioscope "แดง-ชูเกียรติ ครูทรงธรรม" Executive Creative Director จาก Bangkok Showcase Agency "ปุ๋ย-โชคชัย เจี่ยเจริญ" และ "บุ๊ค- อลงกต เอื้อไพบูลย์" จากสถาบันพัฒนาบุคลากรสายอาชีพและบันเทิง GenX Academy, กองบรรณาธิการคิดดี "เอี่ยว-ศิวภาค เจียรวนาลี" แห่งนิตยสาร a day "สุดใจ พรหมเกิด" จากสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็ก และพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพอีกคับคั่ง และในโอกาสนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในฐานะสถาบันที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา รับมอบโดยอาจารยย์ธำรง รัตนภรานุเดช รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย หัวหน้าแผนงานทุนอุปถัมป์เชิงรุกฯ เผยถึงโครงการคิดดีโปรเจกต์ 5 ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเปิดโจทย์ให้เยาวชนได้ออกแบบความคิดสร้างสรรค์ โดยตัวเยาวชนเอง ที่อยากจะเห็นผลงานของตัวเองปรากฏเพื่อเอาไปขยายผลให้กับเพื่อนๆ เยาวชนด้วยกัน สสส.สนับสนุนสื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยโฆษณา หนังสั้น กิจกรรมรณรงค์ การ์ตูนวาด การ์ตูนแอนิเมชั่น MV/DJ นิตยสาร และละครเวที เรียกได้ว่าทุกสื่อ โดยที่อยากให้เยาวชนนั้นมองความคิดตัวเองว่ามีคุณค่า และสามารถไปขยายผลใต้แนวคิด ความคิดเล็กๆ สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้


"ถ้าเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ สื่อดีๆ ตัวสุขภาพนั้น ความสุขนั้นก็จะมีการนำไปบอกต่อ มีการขยายผล โดยตัวเยาวชนที่ทำสื่อเองนั้นมีความเชื่อว่า จะเป็นต้นแบบที่ดี เป็นการมองตัวเองที่จะเป็นต้นแบบ ให้กับเยาวชนอื่นๆ ได้เห็นคุณค่า จากบทเรียนที่ผ่านมา เราพบว่า เยาวชนที่ทำโครงการของคิดดีนั้นเวลาทำในเรื่องของสื่อต่างๆ เขาต้องเรียนรู้ประเด็นในเรื่องรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นโลกร้อน เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เกมส์กับความรุนแรง อ้วนลงพุง ออกกำลังกาย จิตอาสา ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ผลสุดท้ายจะหล่อหลอมให้ตัวเขาเองสนใจในเรื่องเหล่านี้ และมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของสุขภาพ ผลสุดท้ายเขาก็จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆ เราเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เยาวชนมีประสบการณ์เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ด้วยตัวเองจะเกิดประโยชน์และก็เป็นภูมิคุ้มกันในระยะยาว" อาจารย์ดนัยกล่าว

ทั้งนี้โครงการ "คิดดี โปรเจกต์5" จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 และจะจัดให้มีกิจกรรมการเวิร์คช็อปกับพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพระหว่างวันที่ 14 ส.ค. - 1 ก.ย. 2552 นี้ เตรียมพบกับผลงานดีๆ ของน้องๆ เยาวชน "คิดดีโปรเจกต์5" ได้ เร็วๆ นี้