IT Digest

// เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานชุมชนพอเพียง โดยนายมีชัย วีระไวทยะ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเครือข่ายองค์ความรู้ และ ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ (ยืนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานชุมชนพอเพียง ร่วมกับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ยืนที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวโครงการ ทำดีให้พ่อดู ตอน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

*** จัดประกวด

นายนิมิต ดำรงรัตน์ (ที่สองจากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วยศ.ยืน ภู่สุวรรณ (ที่สองจากซ้าย) รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเปิดงานการประกวดแผนงานวิจัยครั้งแรกของประเทศ ภายใต้โครงการ ICT สร้างไทยเข้มแข็ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคมนี้ คลิกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ict.bus.ku.ac.th

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด