ค่าทำศพคนชรา2พันบ.ของรัฐ บังคับใช้แล้ววันนี้-อายุเกิน60ขึ้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 2,000 บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยผู้สูงอายุที่ตายต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.มีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำขอรับการสงเคราะห์จาก พม.ได้ตามท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในขณะถึงแก่ความตาย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด