โพลชี้โยกย้ายตร.-นักการเมืองได้ประโยชน์

วันนี้ (8 ส.ค.) ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย เรื่อง จุดยืนทางความคิดของสาธารณชนต่อความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมือง กับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ในบทบาทการทำงานและการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ : กรณีศึกษาประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.2 ยังเชื่อว่ามีตำรวจฝีมือดีทำงานจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน ร้อยละ 76.7 เชื่อว่าการเมืองกดดันให้ตำรวจเลือกปฏิบัติทำคดีต่อกลุ่มการเมืองที่อยู่คนละขั้ว ร้อยละ 74.9 เชื่อว่ามีขบวนการทำลายล้างแก้แค้นกันในวงการตำรวจด้วยกันเอง ร้อยละ 72.9 เชื่อว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในการโยกย้ายตำรวจ ผ่านคนในรัฐบาล ร้อยละ 70.8 เชื่อว่ามีตำรวจบางนายเลือกปฏิบัติทำคดีต่อกลุ่มการเมืองที่อยู่คนละขั้วเพื่อเอาใจฝ่ายการเมือง ร้อยละ 68.5 เชื่อว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในการโยกย้ายตำรวจ ผ่านนายตำรวจระดับสูง และมีเพียงร้อยละ 38.3 ที่เชื่อว่าการไปต่างประเทศของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะช่วยลดปัญหาขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับตำรวจลงได้

ที่น่าพิจารณาคือ ผลการประเมินคะแนนที่ประชาชนมีให้ต่อประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ ผบ.ตร. เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า คะแนนที่ได้สูงสุดคือ 7.23 ได้แก่ ความอดทนต่อแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา รองลงมาคือเรื่องประนีประนอม ลดความขัดแย้งในสังคม ได้ 7.09 คะแนน ในขณะที่เรื่องการดูแลควบคุมการชุมนุมประท้วงได้ 6.71 คะแนน ความเห็นใจของประชาชนต่อ ผบ.ตร. ได้ 6.65 คะแนน และการดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างผลงานติดตามจับกุมคนร้ายได้ 6.08 คะแนน ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ระบุนักการเมืองคือผู้ที่ได้รับประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ร้อยละ 76.4 ระบุตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประโยชน์ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 27.1 และร้อยละ 21.4 ระบุตำรวจชั้นผู้น้อย และประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.8 แสดงจุดยืนทางความคิดต้องการให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เร่งสร้างระบบคุณธรรม แก้ปัญหาตำรวจ อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 82.1 ต้องการให้ลดปัญหาขัดแย้ง ให้ทุกฝ่ายพอใจ จบลงด้วยดี ร้อยละ 74.4 จัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นปฏิรูประบบงานตำรวจครั้งใหญ่ และร้อยละ 63.2 ต้องการให้ร่วมกันกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพล.ต.อ.พัชรวาท เร่งสร้างผลงานในเวลาที่เหลืออยู่นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.6 ยังแสดงความกังวลต่อ นายอภิสิทธิ์ ว่าอาจพลาดพลั้งในการตัดสินใจเพราะคนใกล้ชิดรอบข้างเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านๆ มา และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.3 ยังคงให้กำลังใจนายอภิสิทธิ์ แก้ไขปัญหาสำคัญๆ ของประเทศต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด