สนง.จัดหางานตราด ดึงครูแนะแนวร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานแนะแนวอาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ดึงครูแนะแนวร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานแนะแนวอาชีพ หวังให้เยาวชนที่จบการศึกษาหางานทำได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2552 ที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนตำบลเนินทราย ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจัดขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการที่สำคัญในการแนะนำช่วยนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง นางสาววิภา ยุชัย จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครู อาจารย์แนะแนวจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดตราดกว่า 60 คน ทั้งนี้เนื่องจากครูแนะแนวเป็นกลไกที่สำคัญต่อกระบวนการแนะแนวอาชีพอย่างมาก เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด และเป็นผู้ที่จะให้แนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนได้ดีที่สุด ทำให้เยาวชนที่จบการศึกษาออกไปมีงานทำ สามารถที่จะหางานทำได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด