ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายครอบครัวเด็กเล็กแปรงฟัน ระดับจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายครอบครัวเด็กเล็กแปรงฟัน ระดับจังหวัด นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ด้วยการมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2552 เป็นการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคฟันผุและสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กเล็ก โดยมีกิจกรรมด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ "ฟันลูกดี เริ่มที่บ้าน ร่วมสานฝัน ที่ศูนย์เด็ก ด้วยการประกวดภาพถ่ายครอบครัวเด็กเล็กแปรงฟัน ระดับจังหวัด สำหรับรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายครอบครัวเด็กเล็กแปรงฟัน ะดับจังหวัดปี 2552 มีดังนี้ ภาพถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว ลงบนกระดาษขนาด A4 พร้อมเขียนข้อความบรรยายใต้ภาพ ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด พร้อมทั้งเขียนชื่อบุคคลที่อยู่ในภาพทั้งหมดและมีความสัมพันธ์กับเด็กอย่างไร/ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดคือ ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลาเท่านั้น/เป็นภาพกิจกรรมการแปรงฟันของครอบครัวเด็กเล็กที่บ้าน ในภาพถ่ายจะต้องมีผู้ปกครองอย่างน้อย 2 คน + เด็กเล็ก 1 คน (ผู้ปกครองได้แก่ พ่อ-แม่- ปู่-ย่า-น้า-อา-ป้า-ลุง-พี่)/สถานที่ถ่ายภาพต้องเป็นที่บ้านหรือบริเวณบ้านเท่านั้น/ส่งภาพได้ครอบครัวละ 1 ภาพ พร้อมทั้งเขียนชื่อ สกุล ที่อยู่ ชื่อผู้ส่งภาพ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ให้ชัดเจน/ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ส.ค. 52/ในการประกวดมีเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและภาพขยายพร้อมกรอบมอบให้แก่ผู้ชนะ สำหรับครอบครัวที่ส่งเข้าประกวด (แต่ไม่ได้รับรางวัล)จะได้รับเกียรติบัตรในการร่วมกิจกรรม ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2552 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทิตยา ช่อทอง โทรศัพท์.074-316078 หรือ 081-8970199.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด