สสอ.สุไหงโก-ลก เตือนฉีดพ่นหมอกควันเพื่อฆ่ายุง เป็นอันตรายกับนกเลี้ยง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก เตือนการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อฆ่ายุงลาย เป็นอันตรายกับนกที่ประชาชนเลี้ยง ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายนกไปอยู่ในที่ปลอดภัย นางกัลยาณี ชูกรณ์ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคเท้าช้างที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ ไม่ต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ในเดือนกรกฎาคม 2552 พื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 1 ราย โรคชิคุนกุนยา จำนวน 32 ราย และผู้ป่วยโรคเท้าช้าง จำนวน 9 ราย ซึ่งตามสถิติพบว่าลดลงไปได้มาก โดยส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากความตื่นตัวของประชาชน ที่มีความใส่ใจเรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานสาธารณสุขได้เข้าไปฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถลดการแพร่เชื้อจากยุงลายได้ พร้อมกันนี้ได้แจ้งไปยังผู้เลี้ยงนกเขา และนกกรงหัวจุกในพื้นที่ด้วยว่า การฉีดพ่นหมอกควันจะเป็นอันตรายกับนก จนอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการฉีดพ่น จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เคลื่อนย้ายนกไปอยู่ในที่ปลอดภัย ส่วนสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมวจะไม่เป็นอันตรายจากตัวยาดังกล่าว สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อให้โรคต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ลดลงในที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด