เทศบาล ต.หนองบอน ผลักดัน "น้ำตกธารหินดษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาล ต.หนองบอน ผลักดัน "น้ำตกธารหินดาษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นายนคร เขาแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาล ต.หนองบอนได้เข้าไปพัฒนาถนนเข้าสู่น้ำตกธารหินดาษ ที่อยู่บริเวณทางเข้าวัดท่าน้ำล่างเข้าสู่ เทือกเขาบรรทัดที่กั้นชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นภูเขาสูงและเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดน้ำตกที่สวยงามบริเวณน้ำตกคลองแก้ว ต.บ่อพลอย และน้ำตกธารหินดาษ ต.หนองบอน ซึ่งเทศบาลจะเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ,ห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยทางเทศบาลจะทำเรื่องของบประมาณเพิ่มเติมต่อ นายก อบจ.ตราด หรือทางจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้น้ำตกธารหินดาษสามารถก้าวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอนาคต

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด