กปส. เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทาง สทท.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการฟาร์มตัวอย่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการปลูกถ่ายไขกระดูกเด็กของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในรายการพิเศษเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ในวันนี้ (7 ส.ค.52) เวลา 22.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2255-2053

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด