อนุฯกพฐ.ถกผลโอเน็ตคำนวณจีแพค

กษมาหวั่นเด็กม.6สอบตกไม่ได้แก้ตัว

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ข้อเสนอของคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ที่ให้นำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต มาใช้แทนการทดสอบปลายภาคชั้นม.6 โดยให้ค่าน้ำหนักผล โอเน็ต ประมาณร้อยละ 20 และนำไปรวมกับคะแนนเก็บที่สะสมของเด็กประมาณ ร้อยละ 80 เพื่อคำนวณออกมาเป็นผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.ปลายตลอดหลักสูตร หรือ จีแพค นั้น เป็นข้อเสนอที่มีมายังสำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นานแล้ว ซึ่งตนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ กพฐ. ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ เพื่อจะดูว่ามีข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบอย่างไรบ้าง

คุณหญิงกษมา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา สพฐ.ได้เคยศึกษาตัวเลขและผลกระทบในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นคงจะมีความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งตนเห็นว่าน่าจะมีทางเลือกอื่น ๆ ประกอบด้วย เนื่องจากจะมีผลต่อการสอบได้และสอบตกของนักเรียนค่อนข้างสูง และหากมีการสอบได้หรือสอบตกในระดับชั้น ม.6 เด็กจะไม่มีโอกาสแก้ตัว ดังนั้นจึงต้องมีการเสนอทางเลือกอื่น ๆ ร่วมประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนการสอบของนักเรียนได้นั้น ความจริงยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ผลการสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับควบคู่ไปด้วย และเรื่องนี้ก็เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ กพฐ.กำลังพิจารณาอยู่ จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด