หมอกควันจากไฟป่าจะทำให้สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในมาเลเซียเลวร้ายยิ่งขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายเลียว เตียง ไล รัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซีย กล่าวว่าปัญหาหมอกควัน จากไฟป่าที่ปกคลุมหลายพื้นที่ในมาเลเซีย จะทำให้สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เลวร้ายลง เนื่องจากจะมีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 โดยผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจและมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็จะมีอาการรุนแรง.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด