นักวิชาการจากสหรัฐฯ เสนอทั่วโลกทดลองยาในกลุ่มลดการอักเสบ หวังเป็นทางเลือกใหม่ป้องกันหวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการจากสหรัฐอเมริกา เสนอทั่วโลกทดลองยาในกลุ่มลดการอักเสบ หวังเป็นทางเลือกใหม่ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้กับประเทศที่เข้าไม่ถึงยารักษา รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลัง ดร.เดวิด เฟดสัน (Dr.David Fedson) จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายแนวทางเลือกใหม่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก ว่า ขณะนี้ทั่วโลกผลิตยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้เพียงร้อยละ 77 ใน 9 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ ยาโอเซลทามิเวียร์ ซานามิเวียร์ เพียงพอกับคนทั่วโลก 260 ล้านคนจากคนทั่วโลกทั้งหมด 6,000 ล้านคน รวมถึงทั่วโลกน่าจะผลิตวัคซีนป้องกันได้ 430 ล้านโดสภายใน 6 เดือน ซึ่งคาดว่าในอนาคตวัคซีนจะไม่เพียงพอกับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างแน่นอน ดังนั้น ดร.เดวิด จึงได้เสนอทางเลือกใหม่ อย่างเช่นยาในกลุ่มที่ช่วยลดการอักเสบได้ ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกใหม่และอาจมีประโยชน์ในการรักษากลุ่มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แม้อาจมีประสิทธิภาพไม่เท่ายาโอเซลทามิเวียร์ แต่อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับทุกประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกที่เข้าไม่ถึงยารักษาได้ อย่างไรก็ตาม ดร.เดวิด ได้เสนอให้ทั่วโลกทดลองยาในกลุ่มลดการอักเสบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จริงหรือไม่ รองผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวด้วยว่า ดร.เดวิด เฟดสัน ได้ระบุว่า ขณะนี้มีเพียงนักไวรัสวิทยา และนักระบาดวิทยา ที่เสนอแนวทางในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ดังนั้น เห็นว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย หรือหมอผ่าตัดควรระดมสมองในการหาทางเลือกใหม่ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด