จ.สตูล เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ภายใต้คำขวัญ "การลูกเสือสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไร้พรมแดน ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2552 นายอดินันท์ ปากบารา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล จะจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ภายใต้คำขวัญ "การลูกเสือสานสู่ฝัน สัมพันธ์ไร้พรมแดน "Scouting : Road to Borderless Friendship ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2552 ณ ค่ายลูกเสือบ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เข้าชุมนุมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งจากประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย รวมกว่า 2,000 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ การเดินทางไกล การบุกและการผจญภัย ส่วนกิจกรรมที่คาดว่าจะสร้างสีสันในงานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ได้มากที่สุดคือการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือจำนวน 100 คน บนเกาะลิดี เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นเวลา 1 คืน เพื่อให้ลูกเสือได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด