เสมา 1 จี้ปลัด ศธ.สรุปผล ช.พ.ค.5

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีที่ระบุว่าคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีอำนาจเหนือคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ว่า คณะกรรมการสกสค.เป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายรับรองมีการระบุไว้ในพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนคณะกรรมการช.พ.ค.เป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานสกสค.ดังนั้นการดำเนินการทั้งหมดภายใต้สำนักงานสกสค.จึงถือว่าคณะกรรมการสกสค.มีอำนาจสูงสุด ทั้งนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวสามารถให้ความเห็นชอบหรือมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้

นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ตนคิดว่าปลัดศธ.ควรจะต้องเร่งรัดและให้คำตอบได้แล้วว่าโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.โครงการ 5 ที่ตนได้มอบเป็นนโยบายให้ไปดำเนินการนั้น ในที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไร เพราะเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของครูและบุคคลทั่วไป ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้มีการเรียกให้สำนักงานสกสค.ได้เข้าชี้แจง ซึ่งตนได้มอบให้นายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการสกสค.ไปชี้แจงในวันที่ 6 สิงหาคม

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผ่านมาไม่ได้มีการตรวจสอบโครงการจัดซื้ออาวุธปืนด้วย นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตนได้มอบให้ปลัดศธ.ไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 2 ชุดซึ่งรวมถึงการตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการมาในอดีตของสำนักงานสกสค.ด้วย ซึ่งหากประเด็นใดมีการร้องเรียนขึ้นมาหรือเป็นประเด็นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าต้องมีการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดดังกล่าว แต่ขณะนี้ตนไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอาวุธปืนอยู่ด้วยหรือไม่ ซึ่งหากมีเรื่องนี้อยู่ก็ต้องตรวจสอบด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด