ชี้ ก.ตร.ทบทวนโผนายพล

วันนี้ (5 ส.ค.) คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปหารือร่วมกันเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพลว่า ยังไม่ทราบเรื่อง ส่วนการแต่งตั้งนายตำรวจสามารถทำได้ก่อนกฎหมายปรับโครงสร้างตำรวจฉบับใหม่มีผลบังคับใช้หรือไม่นั้น ต้องขอไปดูข้อเท็จจริงก่อน

คุณพรทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โดย ผบ.ตร.เป็นคนลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้รักษาราชการแทน ผบ.ตร. ทำหน้าที่และลงนามแทน ผบ.ตร.ได้ทั้งหมด ต่อข้อถามที่ว่า การที่ ก.ตร. มีมติแต่งตั้งนายพลไปแล้ว สามารถรื้อกลับมาทบทวนใหม่ได้หรือไม่นั้น มติ ก.ตร.ที่ยังไม่ถึงที่สุดอาจจะทบทวนได้ และมติ ก.ตร.ที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถือว่ายังไม่เสร็จสิ้น สามารถทบทวนได้ตลอด แต่ถ้า 152 นายพลที่ได้รับการแต่งตั้ง จะไปฟ้องกลับ ก.ตร.นั้น ต้องไปดูว่ามีเหตุให้ทบทวนหรือไม่.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด