ผวจ.กาฬสินธุ์ นำประชาชนปฏิญาณตนปกป้องรักษาและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติให้คงอยู่สืบไป

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชน ปฏิญาณตนปกป้องรักษาและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติให้คงอยู่สืบไป นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชนประมาณ 800 คน ร่วมกันปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า จะพร้อมใจกันปกป้องรักษาและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติให้คงอยู่สืบไป และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยตลอดไป จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี ในโอกาสที่ได้นำโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนบ้านสงเปลือยวิทยายน พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้แนะนำความรู้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด