อียูพบมาร์คแลกเปลี่ยนความเห็นการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย Hans Van Baalen รองประธาน Liberal International และ สมาชิกสภายุโรป เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยนาย Baalen ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองไทยในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะ สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง และ การเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่ารัฐบาลมีแนวทางในการทำงานที่จะสร้างความสมานฉันท์และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ แต่ขณะนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมือง และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปัญหาการแพร่ระบาด ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาสู่ไทยมีจำนวนลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มชาวเอเชียมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ นาย Baalen และนายกรัฐมนตรียังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองของประเทศต่างๆ ทั้งใน เอเชียและยุโรป อีกทั้งมีการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของไทยและ Asean สถานการณ์การเมืองในแถบภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะสหภาพเมียนมาร์และกัมพูชา.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด