ไต่สวนคดีปลัดมท.ฟ้องนายกฯ

เวลา 14.00 น. วันที่ 3 ส.ค. ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ นายอดุล จันทรศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง และเจ้าของสำนวน นัดไต่สวนคู่ความคดีที่นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 กรณีโยกย้ายมิชอบ โดยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2552 ลงวันที่ 20 มกราคม 2552 ให้นายพีรพล ย้ายจากตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนจากสังกัดเดิมและให้มีผลทันที อันเป็นการย้ายให้พ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยในทางพฤตินัย พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องทั้งสาม เป็นวิธีการเพื่อให้ผู้ฟ้อง พ้นจากตำแหน่งเพื่อจะได้แต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ จึงให้ขอศาลปกครอง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งโยกย้ายดังกล่าว

คดีนี้นายพีรพลนำเรื่องมายื่นฟ้องใหม่เมื่อเดือนก.ค. หลังดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งโยกย้ายดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก.พ. และเม.ย. 2552 ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับฟ้อง ที่นายพีรพลยื่นฟ้องครม.กับพวกรวม 3 คน จากการออกคำสั่งโยกย้าย เนื่องจากเห็นว่า นายพีรพลยังไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งตามกระบวนการขั้นตอน สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ในวันนี้ นายพีรพลเดินทางมาให้ข้อมูลต่อศาล ขณะที่ครม. นายกฯ และรองนายกฯ มีอัยการเป็นผู้แทนให้ข้อมูล

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด