รบ.ดันงบสวัสดิการชุมชน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 ส.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมนายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสมัชชาสวัสดิการชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) หาดใหญ่ โดยมีสมาชิกเครือข่ายสมัชชาสวัสดิการชุมชนแห่งชาติ 10,000 คน เข้าร่วม

นายชบ ยอดแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่าย กล่าวว่า สวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2547 ที่บ้านน้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา ประสบความสำเร็จ จนสามารถขยายไปครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสงขลา ยังเหลือ 8 ตำบล สามารถให้สวัสดิการไปแล้ว 27.68 ล้านบาท และยังเหลือเงินไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 58.56 ล้านบาท ต้องการให้รัฐบาลประกาศสัจจะชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ ให้มีการทำสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เป้าหมายของรัฐบาลและความใฝ่ฝันของตนอยากเห็นประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง รักษาพยาบาลฟรี การศึกษาฟรี ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 40 ล้านคนต้องมีสวัสดิการ ระบบสวัสดิการชุมชนจะต้องเกิดขึ้น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมรัฐ ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิก ปีงบประมาณ 2553 รัฐจะจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน 727 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแปรญัตติของกรรมาธิการ และใน 2 ปีข้างหน้าจะมีกองทุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทุกตำบล แต่การทำงานจะต้องระมัดระวัง อย่าโตเฉพาะปริมาณอย่างเดียวแต่ต้องมีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด