จ.ระนอง เชิญชวนประชาชนปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 เมืองระนอง เชิญชวนปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นายขยาย ทองหนูนุ้ย หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมืองระนอง)เปิดเผยว่า สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนกลางเมืองระนองขึ้น เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในเขตอำเภอเมืองระนองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 กำหนดเปิดโครงการในวันที่ 4 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. บริเวณหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 นายขยาย กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย นิทรรศการป่าชายเลน ป่าแห่งชีวิต การนำเสนอเรื่องราว ป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ผืนป่าที่ถูกลืม โดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีระนอง ปลูกป่าชายเลนบนเนื้อที่ 30 ไร่ และเก็บขยะในป่าชายเลน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด